zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Sobota, 16 Stycznia 2021, Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: FIAT TIPO cena: 43 000,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2021-01-16, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pytania do inż. Kubali

Kowalsky


Czy po dokonaniu kupna samochodu w UE i sprowadzeniu go do kraju, można wykupić ubezpieczenie OC. Jeśli tak, to na jaki najkrótszy okres to ubezpieczenie wykupię?

Taka umowa ubezpieczenia może zostać zawarta po nabyciu pojazdu za granicą - pojazdu nabytego w innym kraju członkowskim UE oraz zarejestrowanego w tym kraju, który przeznaczony jest do zarejestrowania w Polsce. Natomiast nie ma możliwości zawarcia tej umowy ubezpieczenia (OC) w Polsce przed nabyciem pojazdu.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany i nabyty w kraju członkowskim UE i przeznaczony jest do zarejestrowania w Polsce, to ubezpieczenie zawiera się na okres krótkoterminowy, tj. wynoszący 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy.Mam ubezpieczenie autocasco. Po kolizji zgłosiłem szkodę w jednym z zakładów ubezpieczeń. W odpowiedzi uzyskałem informację, że dwa dni przed powstaniem szkody upłynął termin opłacenia drugiej z czterech składek AC, w związku z czym ubezpieczenie to już wygasło. Czy tak jest faktycznie?

Nie. Taka sytuacja może mieć tylko wtedy miejsce, gdy taki skutek przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu zapłaty kolejnej składki (drugiej) wezwał Pana do uregulowania należności z informacją, że brak zapłaty w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.Na zapłatę odszkodowania za uszkodzony samochód z nie mojej winy (OC) czekam już trzy tygodnie. Czy zakład ubezpieczeń może tak długo zwlekać z zapłatą?

Obowiązkiem zakładu ubezpieczeń jest dokonanie wypłaty odszkodowania w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o uszkodzeniu samochodu - kolizji.Czy po sprzedaży samochodu mogę być jeszcze wzywany do dokonania zapłaty składki - chodzi o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)?

Po sprzedaży samochodu wszelkie prawa przechodzą na nabywcę - chodzi o obowiązki, które ciążyły na sprzedającym, lecz pomimo tego przejścia obowiązków sprzedający (poprzedni właściciel) odpowiada solidarnie z kupującym za zapłatę składki, jaka przypada za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia (samochodu) na kupującego.Często zdarza się, że po sprzedaży samochodu kupujący nie wypowiadając poprzedniej umowy ubezpieczenia OC, ubezpiecza pojazd w innej firmie ubezpieczeniowej. Czy w przypadku powstania szkody osoba ta może otrzymać odszkodowanie z dwóch firm?

Faktycznie, to wysokość powstałej szkody nie może przekraczać wartości ubezpieczonego pojazdu. Natomiast nie można żądać całej wartości odszkodowania od jednego jak i drugiego zakładu ubezpieczeń. W takich przypadkach otrzyma Pan w sumie 100 proc. wartości odszkodowania, przy czym każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiadać będzie w takim stosunku, w jakim przyjęta była przez ten zakład suma ubezpieczenia.Czy przy ubezpieczeniu mogę wskazać osobę uprawioną do otrzymania kwoty ubezpieczenia w razie mojej śmierci?

Tak. Osoba ubezpieczająca może w takich przypadkach wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania kwoty ubezpieczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. W każdej zaś chwili ubezpieczający może wskazaną osobę zmienić lub odwołać.Jeśli do odbioru określonej kwoty ubezpieczenia upoważniłem zonę i dwoje dzieci, to w jakich proporcjach ta kwota zostanie wypłacona?

Ogólnie można powiedzieć, że wysokość wypłaconej kwoty nie będzie zależała od tego, czy osobą uprawnioną jest żona czy dzieci, ale ogólnie od ilości osób uprawnionych. Jeśli więc wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania odpowiedniej sumy ubezpieczenia, to przy braku oznaczenia ich udziałów będą one równe.

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 3 300,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 125 878,00 PLN

data: 2021-01-15

cena: 43 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 7 300,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 10 300,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 62 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 29 114,00 PLN

data: 2021-01-15

cena: 18 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 19 000,00 PLN

data: 2021-01-16

cena: 29 000,00 PLN

data: 2021-01-16


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA